Budowa przetworników termoelektrycznych

Najprostszy przetwornik stanowią dwie skrzyżowane elektrody . W miejscu styku elektrody są zespawane lub zlutowane. Obecnie stosuje się raczej przetworniki z oddzielnym grzejnikiem. W pewnych przypadkach izoluje się grzejnik od elektrod za pomocą szklanej perełki lub szklanej rurki. Elektryczne odizolowanie termoelementu od grzejnika pozwala na zastosowanie stosu termoelektrycznego w postaci kilku termoelementów włączonych szeregowo. W ten sposób zwiększa się siłę termoelektryczną, a więc i prąd w ustroju. inverter-031Powiększenie prądu można uzyskać również i przez zastosowanie układu mostkowego. W tym układzie dwa równoległe grzejniki, wykonane z dwu różnych materiałów, stanowią jednocześnie termo-elektrody dwu termoelementów. W środku każdego grzejnika przyspawana jest druga elektroda. Prąd przepływający przez ustrój zamyka się przez klocki mosiężne (1 i 2), do których przylutowane są grzejniki.

Do pomiaru małych prądów stosuje się przetworniki próżniowe w celu zmniejszenia odprowadzenia ciepła od grzejnika. Na grzejniki stosuje się konstantan, nichrom (chromonikielinę), platynę, stop platyny z rodem (platyno-rod), stop platyny ze złotem i palladem (złotopallado-platyna) i wolfram. Termoelementy zestawiane są z następujących materiałów: żelazo-konstantan, nichrom-konstantan, platynorod-platyna, złotopalladoplatyna-platynorod. Materiały na termoelementy wymienione są w takiej kolejności, że pierwszy z nich stanowi biegun dodatni termoelementu, a drugi biegun ujemny.

Przetworniki termoelektryczne wykonywane są na prądy znamionowe od 1 mA do 400 A.

Mierniki termoelektryczne budowane są najczęściej jako tablicowe i przenośne miliamperomierze i amperomierze do pomiarów prądów wielkiej częstotliwości (do 100 MHz). Przetworniki o prądach znamionowych do 10 A umieszcza się przy tym wewnątrz obudowy miernika, a przy prądach większych od 10 A w osobnych obudowach.

Uchyb graniczny miliamperomierzy i amperomierzy w warunkach normalnych pomiaru równy jest zwykle 2,5%. Uchyb ten w przypadku miliamperomierzy zostaje J>   przekroczony dopiero przy częstotliwościach większych od 100 MHz, a w przypadku amperomierzy — większych od 10 MHz.

Miliamperomierze i amperomierze przenośne mają zwykle kilka zakresów pomiarowych. Stosuje się przy tym zwykle wymienne przetworniki. Dla każdego prze-twornika na tarczy podziałkowej przyrządu narysowana jest oddzielna podziałką. Woltomierze termoelektryczne buduje się włączając w szereg z przetwornikiem opornik z manganinu . Najniższy zakres woltomierzy wynosi 1 V. Uchyby woltomierzy nie przekraczają 2,5% dla częstotliwości mniejszych od 0,1 MHz.

Przetworniki wykorzystywane są przy budowie falowników spójrz na serwis ekspertów: http://www.centrologic.pl/produkcyjnie,i,przemyslowo/falowniki,ppp,pl,s,9475/