Cambridge Assessment – nowe marki

Cambridge Assessment uruchamia nowe marki ukierunkowane na ucznia, aby pomóc uczniom wykazać i wykorzystać swój potencjał. Cambridge Assessment, wydział uniwersytecki Uniwersytetu Cambridge odpowiedzialny za organizację egzaminów i systemów edukacyjnych w ponad 170 krajach, zmienia nazwę na dwie ze swoich tablic egzaminacyjnych we współpracy z wiodącą firmą doradczą BrandCap.

Obie komisje egzaminacyjne – Cambridge English Language Assessment i Cambridge International Examinations – wprowadzają zaktualizowaną identyfikację marki (nazwy, identyfikacje wizualne i propozycje), aby podkreślić fakt, że są częścią University of Cambridge i odzwierciedlają zmieniające się potrzeby swoich klientów: miliony uczniów, nauczycieli, rodziców, szkół i instytucji edukacyjnych, ministerstw i partnerów, którym służą na całym świecie.

Marki zostały zaprojektowane tak, aby były przyjemne, dostępne i skoncentrowane na uczniach. Dodatkowo, zostały one bliżej powiązane z marką macierzystą poprzez uwzględnienie w nazwie marki Cambridge Assessment. Obydwie marki bazują na łącznych cechach Grupy, ale mają również zróżnicowaną widownię i oferty, które należy wziąć pod uwagę.

londyn
londyn

Cambridge Assessment English – niegdyś Cambridge English Language Assessment pomaga ludziom uczyć się angielskiego i udowadniać swoje umiejętności na całym świecie. Posiada niezrównane doświadczenie w nauce języka angielskiego, a co roku ponad pięć i pół miliona egzaminów Cambridge English odbywa się w ponad 140 krajach.

Nowa tożsamość wizualna wyraża tę ideę, a także przekonanie, że nauka języka angielskiego jest ekscytującą podróżą. Obraz przedstawia uczniów w świecie rzeczywistym – mieszkających, pracujących i uczących się we własnym środowisku.

Tożsamość wizualna oparta jest na zestawie kształtów w ciepłych, żywych kolorach, reprezentujących umiejętności komunikacyjne, które Cambridge Assessment English ocenia: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Ogólne wrażenie jest takie, że mamy do czynienia z marką dynamiczną, energiczną i zorientowaną na ucznia.

Cambridge Assessment International Education – dawniej Cambridge International Examinations – zapewnia egzaminy na studia międzynarodowe na wszystkich poziomach kwalifikacji i przedmiotach. Jego celem jest przygotowanie uczniów do życia, pomoc w rozwijaniu świadomej ciekawości i pasji do nauki. Nowa nazwa i tożsamość wizualna jest wyraźnym i przekonującym wyrazem jej osobowości oraz tego, co robi ona dla ministerstw, krajowych organizacji edukacyjnych, szkół, rodziców i uczniów.

Z milionem uczniów w 10.000 szkół na całym świecie, Cambridge Assessment International Education jest wspólnym wątkiem kultury globalnej komunikacji. Sentyment został uchwycony poprzez czerpanie inspiracji z symboli różnych kultur na całym świecie, aby stworzyć własny motyw Cambridge Assessment International Education, który może być wykorzystany w całym portfolio produktów, ofert i materiałów.

Najważniejszą częścią zmiany nazwy dla tej części grupy nie jest to, co zostało usunięte, ale dodanie słowa „edukacja”. Nowa nazwa odzwierciedla pełny zakres oferty edukacyjnej, jaką oferuje, przybliżając komisję egzaminacyjną do doświadczeń edukacyjnych uczniów. Ponadto wprowadza Cambridge Pathway, nowy sposób na opisanie swoich programów edukacyjnych dla szkół i uruchomia kolejne ekscytujące nowe programy i usługi jeszcze w tym roku.

Jest to drugi etap prac nad oceną Cambridge Assessment, który w styczniu 2017 r. wprowadził rozwijającą się markę Grupy, również we współpracy z firmą BrandCap. Nowe marki zostały opracowane w ścisłej współpracy z setkami wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *