Egzaminy Cambridge English

Poniższe opisy prezentują poziom umiejętnoci i kompetencji z języka angielskiego, które studenci powinni posiąć po ukończeniu kursuw językowych aby zdać egzaminy Cambridge. Dowiedz się więcej o poziomach i samych egzaminach Cambridge English.

Jest siedem poziomów , od Beginner do Proficiency. W szkołach językowych poziom Beginner i Elementary są połączone. Świadectwa ukończenia wystawiane są tylko tym studentom, którzy ukończyli kurs i uzyskali co najmniej 80% punktów w teście końcowym. To wymaganie jest gwarancją , że student optymalnie wykorzystał czas w trakcie kursu. Poza tym jest to jednym z celów naszej szkoły, aby po ukończeniu określonego poziomu w Active School, student był w stanie zdać każdy egzamin z języka, którego uczył się w tej szkole, niezależnie od tego w jakim kraju będzie ten egzamin zdawać.

Zwykle kursy obejmują nie tylko angielski ogólny, ale również ekonomiczny, biznesowy, bankowy, medyczny, elektroniczny itd. Są w pełni zintegrowane tak, aby zapewnić praktykę we wszystkich dziedzinach języka ( czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) i zaprezentować angielską wymowę, gramatykę, słownictwo i zastosowanie języka.

Poziom A: Beginner and Elementary: Student uczęszcza na zintegrowany kurs, który zapewnia mu podstawy językowe. Potrafi porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach i wyrazić potrzeby i żądania w pisanym i mówionym języku angielskim. Jest gotów podjąć kurs, który przygotuje go do KEY English test.

Poziom B:Pre-Intermediate Student, który z powodzeniem zakończy ten etap, zaczyna naukę według wytycznych Rady Europy. Potrafi komunikować się na podstawowym poziomie, uchwycić ogólny sens krótkich tekstów, pisać proste wiadomości i listy, rozumie ogłoszenia publiczne i informacje telefoniczne oraz poradzi sobie jako turysta. Student będzie miał pewne, choć ograniczone możliwoci porozumiewania się w nieprzewidzianych sytuacjach.

Poziom C:Intermediate Student, który pomyślnie zakończy ten etap, gotów jest przystąpić do Cambridge Preliminary English Test (PET). Rozumie ogłoszenia publiczne, znaki i krótkie proste teksty, potrafi udzielić informacji i wyrazić pisemnie opinie, rozumie krótkie dialogi i potrafi prowadzić ogólną konwersację.

Poziom D: Upper Intermediate Student, który z powodzeniem zakończy ten etap, osiąga próg umiejętności określony przez Radę Europy i jest w stanie poradzić sobie w podstawowych sytuacjach społecznych i w miejscu pracy. Ponadto potrafi wyrażać opinie, poglądy, nastroje i życzenia. Jednak wciąż może mieć trudności w nietypowych i nieprzewidzianych sytuacjach. Posiada teoretyczną znajomość bardziej skomplikowanych struktur językowych i idiomów, jednak nie potrafi ich jeszcze właściwie i sprawnie zastosować.

Poziom E: First Certificate Student, który ukończy ten kurs będzie czuł się swobodnie w anglojęzycznym środowisku, gotów jest przystąpić do FCE czyli Cambridge First Certificate. english-londyn

Zgodnie z wymaganiami Rady Europy student może być traktowany jako Independent User. Poznał wszystkie najważniejsze struktury językowe i potrafi się nimi posługiwać, używa szerokiego zakresu słów, i stosownych strategii językowych w rozmaitych sytuacjach. Jego prace pisemne są poprawne, jednak wciąż wykazują pewną niedokładność językową i stylistyczną.

Poziom P1: Advanced Student, który z powodzeniem zakończy ten etap, nie będzie miał trudności z życiem i pracą w rodowisku anglojęzycznym. Jest gotów do egzaminu Cambridge Advance English. Posiada teoretyczną wiedzę na temat cech mówionego i pisanego języka ,jak również wyczucie stylu oraz doboru stosownego słownictwa. Jest w stanie czytać oryginalne teksty na rozmaite tematy, pisać w stosownym stylu i efektywnie reagować w większości sytuacji językowych, oprócz tych z bardzo specjalistycznej dziedziny . Jednak nie powinno to mieć miejsca, jeśli jest dobrze przygotowany przez nauczyciela.

Poziom P2: Proficiency Na tym poziomie powinno się przeczytać i zanalizować w literackim stylu co najmniej dwanaście określonych lektur. Student ma za zadanie poruszać zagadnienia z różnych dziedzin, nie bazując wyłącznie na zadanym temacie czy materiałach pomocniczych. Bez trudności analizuje prasę międzynarodową i porusza skomplikowane zagadnienia. Student posługuje się pisanym i mówionym językiem prawie tak biegle jak ojczystym. Stosuje szeroki zakres słownictwa, struktur językowych i zwrotów idiomatycznych, posiada dobrą znajomość cech angielskiej wymowy. Porusza się z łatwością w każdym kontekście (oficjalnym i potocznym) i nie powinien mieć żadnych trudności z pracą w środowisku anglojęzycznym. Coraz więcej uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i na wiecie stawia jako warunek przyjęcia na uczelnię znajomość języka na tym poziomie. Jeśli w danym roku zostaną zauważone

Jedna odpowiedź do “Egzaminy Cambridge English”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *